Re­fe­rens­sit

Julkiset kohteet tai yri­tys­pi­hat

1639494058414_vantaa%20yrityspiha-me.png

Mai­se­ma­lu­pa, yri­tys­pi­han osa­suun­ni­tel­ma

Yrityspiha, Vantaa. 

Pihasuunnitelma tehty v. 2021. Suunnitelmassa käsitellään kaadettavat puut sekä korvaavat istutukset. Tehty maisemalupaa varten. 

1629143277154_V%C3%A4in%C3%B6l%C3%A4-me.png

Väinölä ra­ken­nuk­sen koulupiha YS+RS, Käpylän pe­rus­kou­lu + Untamo YS

 Koulupihan suunnittelu sisältäen leikkivälineet, kasvit, poikki-leikkaukset ja materiaalit. Väinölälle suunniteltiin esteetön piha ja aistipuutarhaa. 

Suunniteltu Väinölän piha yleis-suunnitelma RS vaiheessa ja Untamon rakennuksen piha YS vaiheessa. Suunnitelmat hyväksytty kaupunginmuseolla. Työ tehty WSP palveluksessa, maisemasuunnit-telijana v. 2020-2021. 

1629143184914_Sigurd%20frosterus-me.png

Sigurd Frosterus puiston  YS + Hiek­ka­ran­nan­tie RS kas­vil­li­suus

Suunniteltu tiimin kanssa uusi iso puisto ja Helsingin Hietarannan laajennus ylei­suun­ni­tel­ma­vai­hees­sa.  Samalla suunniteltu kasvillisuuden säilyttämista uuden tielinjauksen myötä arvokkaiden mäntyjen kohdalla.  Työ tehty WSP palveluksessa, toiminut ison projektin tiiminjäsenä mai­se­ma­suun­nit­teil­ja­na.  Vuonna 2020-2021. 

1629143379470_Mankkaa-me.png

Mankkaan päiväkoti, RS

Suunniteltu monimutkaisen päiväkodin rinnepihaa vanhalla Espoon alueella pääsuunnittelijan alaisuudessa. Työ tehty WSP:n palveluksessa 2020. 


Monimutkaiset rakenteet, poikkileikkaukset ja kasvit. Pihalle suunniteltu kasvien tunnistuskyltit. Piha suunniteltu mahdollisimman ekologisesti kaupungin vaatimuksia seuraten. 

1629142473207_koululampi%20ideasuunnitelma%20ote-me.png

Kou­lu­lam­pi idea­suun­ni­tel­ma

Tuusulan kaupungille suunniteltu puistoalue uimarannalla ja luontoalueella. Yksinkertainen ideasuunnitelma toiminnoilla. Tehty WSP palveluksessa v. 2020.  

1629143882612_pakila-me.png

Pakilan + Suun­ti­mo­puis­ton mo­du­li­kou­lun piha

Väliaikaisia koulupihoja, tehty WSP:n palveluksessa.  v. 2019-2020. 

1629143016876_rusthollari-me.png

Leik­ki­puis­to Rust­hol­la­ri RS

Upea puistosuunnitelma viety ra­ken­nus­suun­ni­tel­ma­vai­hee­seen. Suunniteltu kaikki yksityiskohdat,  monimutkaiset kumialustakuviot, kasvit, telineet jne. Muut tekniset ratkaisut, geo, tasaus, vesiaihe ja valaistus muiden alojen kanssa yhteystyössä. WSP palveluksessa tehty työ v. 2020-2021. 

1629142902860_raetie_puistoraitti-me.png

Puis­to­rait­ti Raetielle

 Helsingin kaupungille suunniteltu puistoraitti puis­to­suun­ni­tel­ma­vai­hees­sa v. 2020. Tehty WSP palveluksessa. 

1629143722878_Marianpuisto-me.png

Ma­rian­puis­to YS

Kaavoiteltun Mariapuiston yleisuunnitelman teko pääsuunnittelijan alaisuudessa. Marianpuisto on tuleva uusi puisto Kampin alueella. Kuvassa karttaote, suunnitelmakuva tulossa. Tehty WSP palveluksessa v. 2020-2021

Yk­si­tyis­pi­hat

Kuvat alla edustaa sekä Qvistenin omat referenssit sekä yrittäjän  Alma Engbergin henkilökohtaiset referenssit vuosien varrelta. Referenssikohteet on usein tehty tiimityönä. Kohteet on toteutettu vaihtelevasti työjohtajana, viherrakentajana tai suunnittelijana.

1639495988290_stenmur-me.jpg
1639495988361_sjunde%C3%A53-me.jpg
1625842450056_Screenshot%202021-07-09%20175234-me.png
1625836079842_IMG_4131-me.JPG
1625841532897_IMG_3247-me.JPG
1625841855552_0169370b1e2d4c5ee16b5061dabbb7d87c7f8d7c54-me.jpg
1625842566876_015718b3094f9b77d0cd6a457473b2ee9df4323386-me.jpg
1639495963650_sjunde%C3%A5-me.jpg
1639497527980_liuskekiveys-me.jpg
1625842483056_Picture1-me.png
1625841389324_010bd7b5bbc1461fcda1521492929e3cd7b8f660a4-me.jpg
1625841612793_WP_000096-me.jpg
1625841992594_FINP2909-me.JPG
1625842623083_0150769f5e6d9ada3304e21627412def5303a18411-me.jpg
1639495988216_esppiha-me.jpg
1625838042977_01286690405e88b84aaf12e88500507f6809c8a300-me.jpg
1625834289213_IMG_1325-me.JPG
1625841405448_01be214f675b3388281bf027fd9fa96ffa4a03a7ac-me.jpg
1625841633902_01913d756aad3a13c1810cb4c6923da1ad0fae2e66-me.jpg
1625842175548_01a532dca3658e88e6e1a3c63ccbe28b3c392a94e3-me.jpg
1625842683735_IMG_4150-me.JPG
1639495988365_v%C3%A4xter%20sjunde%C3%A5-me.jpg
1631913585403_01fe0d01789eb11ae557b209d817cb33817c167bbe-me.jpg
1625841552945_014b2c1c6c702db18b41c062ededaa94f78b5f53d1-me.jpg
1625841432337_012cc39981e35a970b7ffdd43a11e4219848403db0-me.jpg
1625841663838_IMG_4157-me.JPG
1625842538172_01422005853719c689db817f6f1048b66643aae787-me.jpg
1625842707291_01ec3753dc4157ec3d409c47f0ff5113b83807dbad-me.jpg

Ota yhteyttä
Kon­tak­tupp­gif­ter

Qvisten Tmi

Alma Engberg

mai­se­ma­suun­nit­te­li­ja, hortonomi

Landskapsplanerare, hortonom

045 233 8146

info@qvisten.fi


Seuraa meidät instagramissa ja facebookissa. 

Följ oss på instagram och facebook. 


IG: qvisten.fi

FB: Qvisten

Ajan­koh­tais­ta

Tilaa pi­ha­suun­ni­tel­maa keväälle!
Vielä ehtii tilata suun­nit­te­lua ensi keväälle! Suun­ni­tel­ma on kesällä valmis to­teut­ta­mis­ta varten. 

Kevät on Suomen oloissa jo melko viimeinen hetki suun­nit­te­lun ti­laa­mi­sel­le - kaikin puolin  ku­kois­ta­val­la alalla -  joten pi­ha­suun­nit­te­lun paras aika on talvella. 

Huomioi että piha ei pysty mitata suun­nit­te­lua varten jos on paljon lunta maassa. 

Tilaa suun­ni­tel­ma kevätta varten; varmista tilaus lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen  info@qvisten.fi tai käytä meidän yh­tey­den­ot­to­lo­ma­ke

Om företaget

Pla­ne­rings­hor­to­no­men Alma Engberg är enskild näringsidkare med företaget Qvisten. Företaget har grundats i juni 2021 men erfarenhet och kunskap finns från ca 10 år bakåt. Vi använder oss av samarbetspartners vid behov. Vi betjänar väldigt gärna även på svenska. About us

Qvisten is a one woman company run by Landscape Designer and horticulturist Alma Engberg. The company was founded in June 2021, though she has  knowledge and experience from about 10 years back. If the work so requires, we'll use our collaboration partners to provide you with everything you need. We'll be delighted to provide service in English as well.

© Qvisten. Kaikki oikeudet pidätetään.

Privacy Policy